آدولف بورشرسآدولف بورشرس

آدولف بورشرس

Adolf Borchers

متولد فوریه 1913 ، مرگ 9 فوریه 1996 بورشرس در شهر وندهاوزن نزديك شهر لونبرگ در آلمان به دنيا آمد و در پايان سال 1938 به عنوان خلبان ل‍ژ‍يون كندور (كركس) خدمت نمود. و پس از بازگشت از جنگ داخلی اسپانيا به واحد JG77 و مدتی بعد به واحد JG51 لوفت وافه پيوست. در اين واحد اخير الذكر در جنگ با لهستان و متعاقب آن در جنگ با فرانسه و حمله به بريتانيا حضور يافت و ادعا شده است كه بورشرس در جنگ با فرانسه و بريتانيا موفق به سرنگون كردن 5 هواپيمای دشمن در جبهه غرب شده است. با آغاز عمليات بارباروسا بورشرس موفق شد تا پايان سال اول جنگ (1941) به 23 پيروزی در جبهه روسيه دست يابد. در 8 اکتبر 1942 بورشرس به درجه كاپيتانی رسيد و فرماندهی اسكادران JG11 از واحد عملياتی JG51 را به عهده گرفت. در پايان سال 1942 تعداد پيروزی های او به رقم 38 رسيد. در سال 1943 بورشرس با مشهورترين قهرمان زن اسکی آلمان به نام كريستل كرانز ازدواج كرد. او همچنين علاقه وافری به اسکی داشت و در اين ورزش بسيار ماهر بود. زمانی كه بورشرس به تعداد 78 پيروزی در نبردهای هوائی دست يافت موفق به دريافت مدال صليب شواليه گرديد.

Messerschmitt Bf 109 K-4.jpg

هواپیمای Messerschmitt Bf 109 K-4 که بورشرس با آن پرواز میکرد

همچنين برادرش سرگرد والتر بورشرس نيز در 29 اکتبر 1944 موفق به دريافت نشان صليب شواليه به دليل فرماندهی عالی خود در هدايت سه اسكادران هوائی و نيز قابليت بالا در انجام عمليات شبانه شد (او در گروه پروازی NJG5 خدمت ميكرد كه يك گروه عملياتی پرواز و بمب باران شبانه بود). ديگر برادرش بنام هرمان بورشرس نيز در 16 اکتبر 1944 صليب شواليه را به دليل فرماندهی عالی هنگ نوزدهم از لشگر پانزر گرانادير ِ وافن SS بدست آورد. در 24 جولای 1944 بورشرس صدمين پيروزی خود را به دست آورد و زمانی كه او در 2 سپتامبر همان سال 118 پيروزی را كسب ميكرد، اریش هارتمن یکی از مشهورترين خلبانان آلمانی تحت فرماندهی او موفق شد ده هزارمين پيروزی واحد JG52 را كسب نمايد كه يك ركورد حيرت انگيز محسوب ميشد.

کسب ده هزارمین پیروزی

کسب ده هزارمین پیروزی واحد JG-52

در يكم فوریه 1945 بورشرس به فرماندهی واحد سوم گروه عملياتی JG52 منصوب شد و در پايان جنگ به منظور اجتناب از اسارت توسط ارتش سرخ شوروی با تمام نفرات تحت فرماندهی خود تسليم ارتش آمريكا شد.ولی آمریکائی ها او و بسیاری از همرزمانش را به روسها تحویل دادند و بورشرس پس از تحمل ها سالها اسارت توانست به وطن برگردد . او بطور رسمی 800 ماموريت جنگی انجام داد كه در جريان اين ماموريت ها موفق به ساقط نمودن 132 هواپيمای دشمن گرديد. كه شامل 5 پيروزی او در جبهه غرب نيز ميشد. پس از جنگ او و همسرش يك مدرسه آموزش اسکی تاسيس نمودن كه بورشرس تا سال 1987 رياست آنرا به عهده داشت.

کریستل کرانتز

کریستل کرانتز همسر بورشرس در المپیک زمستانی 1936