آرنولف آبلهآرنولف آبله

آرنولف آبله

Arnulf Abele

متولد 8 نوامبر 1914 - مرگ 2 جولای 2000 آرنولف آبله در تاریخ 8 نوامبر 1914 در شهر نورمبرگ متولد شد. آبله در سال 1936 وارد خدمت نظام شد و پس از گذراندن دوره آموزش وارد ورماخت شد و از سال 1939 در جبهه های شرق و غرب در نبردهای بسیاری شرکت کرد او در سال 1939 به دلیل مجروح شدن در صحنه عملیات مفتخر به دریافت نشان زخمی شده در جنگ و در 28 اکتبر 1942 به دلیل مجروحیت مجدد در جنگ به دریافت نشان مشکی زخمی شده در جنگ مفتخر گردید. در 22 فوریه 1944 او با درجه سرگردی در ورماخت (ارتش آلمان) به دلیل شجاعت و فرماندهی عالی در صحنه نبرد به دریافت نشان صلیب شجاعت مفتخر گردید او در سال 1944 به بلمونته در ایتالیا فرستاده شد ودر آنجا توسط نیروهای آمریکائی به اسارت گرفته شد و در سال 1946 آزاد شد. وی در سال 1955 توسط دولت آلمان غربی مجددا به خدمت فراخوانده شد و تا سال 1973 که بازنشست گردید در نیروی نظامی آلمان موسوم به بوندس وهر خدمت نمود. وی در 2 جولای 2000 در سن 85 سالگی در شهر هوپفرائو (HOPFERAU) درگذشت.