بمباران شبانه بندر«لوبك»


بمباران شبانه بندر«لوبك»

بمباران شبانه بندر«لوبك»

29 مارس 1942 در جریان جنگ جهانی دوم بندر «لوبك Lübeck» آلمان كه بیشتر سنگ آهن مورد استفاده كارخانه های فولاد سازی این كشور به آنجا وارد می شد مورد حمله صدها بمب افكن نیروی هوایی انگلستان قرار گرفت. این شهر یک بندر تجاری و همچنین تاریخی بود به همین دلیل آلمانیها هرگز فکر نمی کردند که مورد حمله هوایی با این وسعت قرار گیرد لذا دارای دفاع ضد هوایی ضعیفی بود. لوبک اولین شهر آلمان بود که مورد بمباران سنگین RAF (نیروی هوایی سلطنتی انگلستان) قرار می گرفت. این حمله موجب به وجود آمدن توفان آتش شد که باعث وارد آمدن خسارت سنگین به مرکز تاریخی شهر شد و بیش از یك هزار ساختمان و عمدتا خانه های مسكونی ویران شد و تلفات سنگینی به غیر نظامیان وارد آمد. سه کلیسای مهم وتاریخی شهر نابود شد.

نقاشی تاریخی Totentanz اثر برنت نوتکه

نقاشی تاریخی Totentanz اثر برنت نوتکه در کلیسای سنت ماری که در این حمله نابود شد.

این حمله اولین بمباران موفقیت آمیزنیروی هوایی انگلستان بود که در چارچوب بمباران هدفمند شهرهای مسکونی آلمان به منظور وارد آوردن تلفات سنگین به غیر نظامیان و تضعیف روحیه ملت آلمان انجام گرفت.

کلیسای جامع شهر در حال سوختن پس از حمله

ویرانه های مرکز تجاری شهر در غرب کلیسای سنت ماری

متعاقب همین بمباران، هیتلر دستور داد كه ابنیه تاریخی انگلستان نیز بمباران شود. ترجمه:هادی سجادی کیا منبع: http://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_L%C3%BCbeck_in_World_War_II http://iranianshistoryonthisday.com/