Pforzheim بمبارانPforzheim بمباران

Pforzheim بمباران

نابودی یک شهر آلمان براثر بمباران غیر ضروری توسط انگلیسی ها 35
روز پیش از خودکشی هیتلر!

28 فوریه 1945 اعلام شد که 83 درصد ساختمانها و تاسیسات شهر زیبا و فاقد تاسیسات صنعتی استراتژیک و مراکز نظامی Pforzheim واقع در ایالت جنوب غربی بادن ـ وورتمبرگ Baden – Wurttemberg در بمباران بیست و سوم این ماه ویران شده و نزدیک به یک سوم جمعیت شهر ـ 17 هزار و 600 تن ـ کشته و بیش از بیست هزار آلمانی دیگر مجروح شده اند. این شهر کوچک آلمان که در تلاقی چند رودخانه قرارگرفته است 23 فوریه 1945 و 35 روز پیش از خودکشی هیتلر و 42 روز قبل از تسلیم شدن آلمان به متفقین توسط 379 بمب افکن نیروی هوایی انگلستان بمباران شده بود.

مناظری از شهر Pforzheim پیش از بمباران 23 فوریه 1945

مناظری از شهر Pforzheim پیش از بمباران 23 فوریه 1945

براین شهر تقریبا بدون دفاع به مدت 22 دقیقه بمب فروریخته شده بود. مورّخان این بمباران را «غیر ضروری» توصیف کرده و نوشته اند که آلمان (رایش سوم) از پای درآمده بود و انهدام یک شهر به آن صورت ضرورت نداشت و بر این بمباران سنگین جز اجرای سیاست تخریب آلمان و کشتار مردم آن و تاخیر در کمر ـ راست کردن آنان عنوان دیگری نمی توان گذارد. در زیر عکس هایی از شهر پفرتسهایم پیش از بمباران نیروی هوایی انگلستان و پس از این بمباران درج شده است:

شهر Pforzheim پس از بمباران غیر ضروری 23 فوریه