ادوارد آلتاشرادوارد آلتاشر

ادوارد آلتاشر

Eduard Altacher

کاپیتان ادوارد آلتاشر متولد 1919 - مرگ 27 ماه می 1945 آلتاشر در 27 ژانویه 1919 در اتریش به دنیا آمد. او یکی از افراد لشگر کوهستانی ارتش آلمان در جریان جنگ جهانی دوم بود آلتاشر جنگ را به عنوان سرباز ساده شروع کرد ولی به دلیل شجاعت و شخصیت خوبش به درجه افسری رسید. او فردی خود ساخته بود و از خود در میدانهای جنگ شجاعت بسیار نشان داد. وی در یوگسلاوی، یونان، روسیه، نروژ و فنلاند جنگید و در پایان جنگ به عنوان مربی به افراد جوان لشگرهای کوهستانی در پادگان مبتنوالد واقع در مرز اتریش و ایالت باواریای آلمان به خدمت مشغول شد. او موفق به دریافت نشان های صلیب شوالیه و صلیب آهن درجه یک و صلیب آهن درجه دو گردید. پس از تسلیم آلمان او توسط متفقین به عنوان اسیر جنگی دستگیر شد و در اردوگاه زل ام سی (ZELL AM SEE) در اتریش زندانی گردید. اندکی بعد او آزاد شد و در راه بازگشت به منزل خانوادگی خویش در تاریخ 27 ماه می 1945 توسط عده ای از لهستانی ها به دلیل شهرتش در حکومت نازیها کشته شد.

ادوارد آلتاشر