فلیکس آداموویتش


فلیکس آداموویتش

فلیکس آداموویتش

Felix Adamowitsch

متولد 20 نوامبر 1919 -مرگ 10 فوریه 2013 فلییکس آداموویتش در تاریخ 29 نوامبر 1919 در شهر سالزبورگ در اتریش متولد شد. او در سال 1938 (و احتمالا پس از الحاق اتریش به آلمان) به خدمت نظامی روی آورد. او در 29 سپتامبر 1941 موفق به دریافت نشان صلیب آهن درجه 2 و در 28 آگوست 1943 به دریافت نشان صلیب آهن درجه 1 و در 29 فوریه 1944 به دریافت نشان صلیب طلای آلمان گردید و در 13 سپتامبر همان سال در روزنامه ورماخت نام او به همراه شجاعتش ذکر گردید.

فلیکس آداموویتش

او در 20 اکتبر همان سال با درجه سروانی و به عنوان فرمانده واحد سوم بریگاد 904 اشتورم گشوتز به دلیل شجاعت در صحنه پیکار و فرماندهی عالی به دریافت نشان صلیب شوالیه مفتخر گردید. فلیکس آداموویتش پس از پایان جنگ از سال 1957 به بوندس ور (ارتش آلمان غربی) پیوست و تا سال 1979 که با درجه سرهنگی بازنشسته شد در آن به خدمت پرداخت.

مدال های کسب شده توسط آداموویتش

مدال های کسب شده توسط آداموویتش