فریتز تگت مایرفریتز تگت مایر

فریتز تگت مایر

Fritz Tegtmeier

متولد 12 مارس 1915 ، مرگ 8 آوریل 1999 او یکی از خلبانان آلمانی در جنگ دوم جهانی بود كه با 146 پيروزی به مدال شجاعت صليب آهن دست يافت. در اکتبر 1940 فريتز تگت ماير در اسكادران دوم JG52 به خدمت مشغول شد و در 17 اكتبر همان سال او به دليل آتش گرفتن موتور هواپيمايش سقوط كرد و به سختی مجروح شد ولی در بهار سال 1941 به محل خدمت خويش بازگشت. در 22 ژ‍وئن همان سال و در جريان اولين روز عمليات بارباروسا نخستين پيروزی خود را به دست آورد. در 10 سپتامبر همان سال و پس از 10 پيروزی، در آسمان با يك هواپيمای مستراشميت آلمانی بر فراز گاتشينا در روسيه تصادم نمود و با چتر نجات فرود آمد ولی به سختی مجروح شد و برای چند ماه در دوره نقاهت بسر برد. پس از آن در آوریل 1942 به خدمت بازگشت و به اسكادران یکم JG54 پيوست. در پايان سال 1942 مایر 29 پيروزی بدست آورده بود. در 23 ژانويه سال 1943 فريتز تگت مایر 37 مين پيروزی خود را بدست‌ آورد. اين تعداد در 3 ماه می 1943 به 53 پيروزی رسيده بود. در سپتامبر 1943 به اسكادران سوم JG54 ملحق شد و در نوامبر 1943 به 75 مين پيروزی خود دست يافت

تگت ماير در صحنه عملیات

تگت ماير در صحنه عملیات

پس از 99 پيروزی در 20 آوریل 1944 به مقام ستوان دومی ارتقا يافت و در 3 ماه می 1944 با كسب دو پيروزی 100 و 101 مين پيروزی خود را كسب نمود و در اکتبر 1944 ليدر اسكادران سوم JG54 شد و در پايان سال 1944 تعداد پيروزی های تگت ماير به رقم 139 رسيد. در مارس 1945 به JG7 پيوست. اين واحد به تازگی به جنگنده های جديد مستر اشميت مدل ME262 مجهز شده بود و وظيفه مواجهه با بمب افكن های دشمن را برعهده داشت. در مارس 1945 تعداد پيروزيهای او به رقم 146 رسيد. فريتز تگت ماير در 8 آوریل 1999 درگذشت.

 تابلو نقاشی Fighter General.

تگت ماير به همراه گریم لوتیان(نقاش) و تابلو نقاشی Fighter General.

تگت ماير در حال امضا تابلو

تگت ماير در حال امضا تابلو

افتخارات او به شرح ذيل است صليب طلای آلمان در 23 ‍ژانویه 1943 صليب درجه دو و يك آهن در سال 1939 صليب شجاعت در 28 مارس 1944