گئورگی ژوکوف
گئورگی ژوکوف

متولد 1 دسامبر 1895 ، مرگ 18 ژوئن 1974
ژوكف در يك خانواده فقير روستائی در شهر استرلكوكا متولد شد. او درابتدای جوانی به عنوان شاگرد يك تاجر خز در مسكو مشغول به كار شد و در سال 1915 و در زمان جنگ اول جهانی به عنوان سرباز وظيفه در ارتش امپراطوری روسيه در هنگ 106 سواره نظام و سپس سواره نظام 10 نوگورود مشغول به خدمت شد. او به دليل ابراز شجاعت درجه دار شد و موفق به دريافت نشان صليب سنت جورج گرديد.
او به دليل پيشينه فقير خود در زمان انقلاب اكتبر به بلشويك ها پيوست او پس از نجات از بيماری تيفوس از سال 1918 تا 1921 در جنگ داخلی شركت نمود. ژوكف يك بار به دليل سركوبی شورش تامبوف در سال 1921 روبان سرخ دريافت نمود. در سال 1923 ژوكف فرمانده هنگ شد و در سال 1930 فرمانده تيپ گرديد.
گئورگی ژوکوف
ژوکوف فرمانده هنگ 39 Buzuluk سال 1923

او فردی باهوش و معتقد به ديسيپلين و بسيار سخت گير و مقرراتی بود. او معتقد به استفاده از سخت افزار زرهی در جنگ بود. وی در سالهای 1937 تا 1939 از تصفيه های خونين استالين جان به در برد.
در سال 1938 ارتش مغولی شوروی را ايجاد كرد و در مرز مغولستان و ايالت منچوكوی چين كه تحت تصرف ژاپن بود با ارتش چینی ژاپن به نام ارتش كوانتونگ به شکلی غير رسمی به جنگ مشغول شد. با اين عمل او ارتش ژاپن نيروئی به استعداد 80 هزار نفر و 180 تانك و 450 هواپيما به نيروی خود افزود. ژوكف درخواست نيروی کمکی نمود و در 15 آگوست 1939 در حالی كه جنگ در اروپا شعله كشيده بود در نبرد خالخين گل به نقاط ضعف ارتش ژاپن حمله كرد و در ظرف مدت كوتاهی موفق به شكست ارتش ژاپن شد.
به دليل همزمانی اين رويداد با جنگ دوم و تحت الشعاع قرار گرفتن آن، اين رويداد هرگز مورد توجه قرار نگرفت اما ژوكف نشان اتحاد شوروی را دريافت نمود و در سال 1940 به مقام ژنرالی رسيد اما با مخالفت استالين با وی او از مقام فرماندهی ستاد ارتش سرخ بركنار شد وجايش را به مارشال شاپوشنيكف داد. درژوئن سال 1941 وقتی ارتش آلمان به روسيه حمله كرد ژوكف اولين فرماندهی بود كه با صدورفرمان موسوم به نقشه شماره 3 كميسر دفاع خلق دستور حمله متقابل به ارتش آلمان و نابودی دشمن را صادر نمود درحالی كه ديگر فرماندهان شوروی در وضعیتی انفعالی قرار داشتند. او دستور پيشروی بسوی شوالکی و تصرف آن را صادر نمود هر چند اين عمليات با ناكامی مواجه شد.
گئورگی ژوکوف
ژوکوف در اکراین 4 جولای 1940

در 29 جولای 1941 او به دليل ارائه طرحی مبنی بر تخليه اكرائين به دليل غير قابل دفاع بودن آن و مخالفت با استالين كه خواهان دفاع از آن بود از فرماندهی بطور موقت بركنار شد. اما با حمله آلمان به مسكو او جايگزين تيموشنكو گرديد و فرماندهی ارتش مركز را برای دفاع از مسكو به عهده گرفت. او با انتقال ارتش آسيائی شوروی به جبهه مسكو موفق شد حمله ارتش آلمان به مسكو را دفع نمايد و آنها را شكست دهد.
او در سال 1942 به استالينگراد فرستاده شد و موفق شد ارتش ششم آلمان را در آنجا محاصره و سپس به تسليم وادار نمايد. در سال 1943 او موفق به ايجاد رخنه در خط محاصره استالينگراد شد كه از اين رخنه به اين شهر كمك های غذائی ارسال می شد. ژوكف در سال 1943 در نبرد كورسك موفق شد آخرين حمله آلمان نازی در شرق را درهم بكوبد و توان تهاجمی آن كشور را نابود نمايد.
گئورگی ژوکوف
ژوکوف و کلمنت وروشیلوف در حال بازرسی از تانک تایگر به غنیمت گرفته شده آلمانی
ژوكف در سال 1944 فرماندهی عمليات بزرگ باگراتيون را برعهده گرفت كه نتيجه آن آزادسازی بيلوروسی و شرق لهستان از اشغال آلمان نازی بود. در سال 1945 او ارتش سرخ شوروی را در فتح برلين پايتخت آلمان فرماندهی نمود و در جلسه امضاء پيمان تسليم و پايان جنگ به نمايندگی از شوروی حضور داشت.
گئورگی ژوکوف
امضای ابزار تسلیم آلمان در مقر های شوروی در Karlshorst
ژوکوف ایستاده در وسط

پس از پايان جنگ او فرماندهی ارتش سرخ در اروپای اشغالی را بر عهده داشت ولی مغضوب استالين گرديد و به فرماندهی يك بخش كوچك گمارده شد. با مرگ استالين او رياست دادگاه بريا رئيس پليس مخفی استالين را برعهده گرفت و بريا در اين دادگاه به مرگ محكوم گرديد. در دوره خروشچف او فرماندهی عمليات حمله به پراگ كه در جريان آن شورش مردم مجارستان برضد رژيم كمونیستی توسط ارتش سرخ با بيرحمی سركوب گرديد و با نام بهار پراگ موسوم شد را برعهده داشت.
وی در دوره خروشچف ابتدا به كميته مركزی حزب كمونيست پيوست اما با ادعای خروشچف مبنی بر اينكه قصد داشته است برضد او كودتا نمايد او را بركنار نمود. پس از خروشچف، برژنف او را دوباره به قدرت برگرداند اما نقش كوچکی به وی داد. ژوكف درسال 1974 در مسكو درگذشت.