فیلیپ لکلرک
فیلیپ لکلرک

متولد 22 نوامبر 1902 ، مرگ 28 نوامبر 1947
فیلیپ لکلرک در بلوی سنت لئونارد واقع درایالت سوم فرانسه متولد شد . او فرزند پنجم از شش فرزند خانواده خود بود . اجداد او در جنگ پنجم صلیبی در تونس و مراکش شرکت کرده بودند . 5 تن از اعضای خانواده او در جنگ های ناپلئون شرکت کردند و 2 تن از برادرانش در جریان جنگ اول در جبهه جنگ با آلمانها کشته شدند .
لکلرک در سال 1924 به مدرسه نظامی سنت سیر رفت و در سال 1937 به درجه سروانی رسید . او در جنگ دوم جهانی به دولت آزاد فرانسه تحت رهبری مارشال دوگل پیوست و توسط مارشال دوگل به درجه سرگردی ارتقا یافت . لکلرک از 29 آگوست 1940 تا 12 نوامبر همان سال فرماندار کامرون بود . لکلرک در 2 ماه مارس 1941 فرماندهی ستونی از نیروهای تحت امر خود را که از چاد به کوفرا ، مستعمره ایتالیا درلیبی حمله کرد بر عهده داشت .
این ستون تحت فرماندهی شایسته لکلرک با یک راهپیمائی سخت و طاقت فرسا از بیابان شمال آفریقا موسوم به صحرا عبور نمود که یک عملیات جسورانه محسوب می شد . در این نبرد لکلرک قسم خورد تا آزاد سازی تمام فرانسه و عبور آخرین نیروی دشمن از استراسبورگ ( مرز فرانسه و آلمان ) اسلحه را بر زمین نگذارد . با حمله متفقین به شمال فرانسه او فرماندهی لشگر دوم زرهی فرانسه آزاد را برای آزاد سازی فرانسه به عهده داشت .
فیلیپ لکلرک
لکلرک سال 1944

در جریان امضاء پیمان تسلیم ژاپن در عرشه ناو میسوری لکلرک به نمایندگی از جانب فرانسه این قرار داد را امضاء نمود .
فیلیپ لکلرک
امضاء پیمان تسلیم ژاپن در عرشه ناو میسوری لکلرک
به نمایندگی از جانب فرانسه این قرار داد را امضاء نمود

او سپس به مستعمرات فرانسه در هندوچین اعزام شد و به عملیات در ویتنام پرداخت . وقتی لکلرک برای سرکوب مبارزات مردم الجزایر به آن کشور رفته بود در یک سانحه هوائی کشته شد .