والتر آدولفوالتر آدولف

والتر آدولف

Walter Adolph

متولد 11 ژوئن 1913 ، مرگ 18 سپتامبر 1941 والتر آدولف در 11 ژوئن 1913 در فانتانله ، باکاو کانتی واقع در رومانی بدنیا آمد. پس از انحلال امپراتوری اتریش-مجارستان در سال 1918 والتر به همراه خانواده به المان مهاجرت کرد. آدولف در هنگ کنودور در جریان جنگ داخلی اسپانیا که از پائیز 1937 تا بهار 1938 طول کشید خدمت کرد . و در 30 دسامبر 1937 یکی از هواپیما های جمهوری خواهان را ساقط کرد. آدولف موفق به دريافت نشان صليب طلا و شمشير و نيز نشان صليب شجاعت بخاطر خدمت خود در جنگ داخلی اسپانيا گرديد. او در طول 79 ماموريت خود موفق شد 25 پيروزی به دست آورد كه یکی از اين پيروزيها در جنگ داخلی اسپانيا بدست آمده بود. پس از اتمام ماموریت در اسپانیا به آلمان بازگشت و مسئولیت دفاع از پروس شرقی به او واگذار شد.واحد او چند ماموریت بر فراز لهستان انجام دادند ولی به زودی به آلمان فراخوانده شدند. او جنگ جهانی را با ساقط کردن یک هواپیمای دو نفره نیروی هوائی سلطنتی انگلیس در اسنابروک در 1 اکتبر 1939 آغاز کرد در جریان فتح فرانسه توسط ارتش المان او 4 پیروزی دیگر بدست آورد که شامل ساقط کردن 3 هواپیما انگلیسی در 5 دقیقه در 12 می 1940 بود. در سال 1940 آدولف 9 پیروزی دیگر بدست آورد.ودر 13 نوامبر 1940 بعد از بدست آوردن پانزدهمین پیروزی مفتخر به دریافت صليب آهن درجه دو و يك شد. بعد از آن اسکادران آدولف مجهز به هواپیمای جدید فولکه ولف شد. در 18 سپتامبر 1941 او در حين پرواز با يك هواپيمای فوك ولف 190 برای اسكورت با 8 هواپيمای ديگر در حركت بود كه با هواپيماهای اسپيت فاير و هريكن انگلیسی از اسكادران بريستول بلنهايم مواجه گرديد و در نبردی كه متعاقبا بين طرفين در گرفت هواپيمای او هدف قرار گرفت و سرنگون شد. خلبان مشهور انگلیسی به نام سريل باديج اعتقاد داشت كه او والتر آدولف را سرنگون نموده است. جسد آدولف پس از 2 هفته در ساحل کونکه در بلژیک پیدا شد. با سقوط والتر آدولف برای اولين بار يك هواپيمای فوك ولف 190 هدف قرار گرفت و سرنگون شد. به عبارت بهتر هواپيمای فوك ولف 190 والتر آدولف اولين هواپيمای از اين نوع بود كه ساقط ميشد. آدولف در گورستان سربازان آلمانی در لومل بلژیک به خاک سپرده شد. با سقوط والتر آدولف برای اولين بار يك هواپيمای فوك ولف 190 هدف قرار گرفت و سرنگون شد. به عبارت بهتر هواپيمای فوك ولف 190 والتر آدولف اولين هواپيمای از اين نوع بود كه ساقط ميشد.

آرامگاه والتر آدولف