والتر پوسل


والتر پوسل

والتر پوسل

Walter Pössl

متولد 16 سپتامبر 1909 ، مرگ 25 سپتامبر 1944 والتر پوسل در 16 سپتامبر 1909 در شهر وین در اتریش متولد شد. . او فرماندهی هنگ 27 لشگر 19 زرهی را برعهده داشت. پوسل یکی از پرافتخار ترین افسران ورماخت بود و مدال صلیب شوالیه را بخاطر شجاعت فوق العاده و قدرت فرماندهی بالا در میدان نبرد دریافت کرده بود

والتر پوسل

وی در 20 آوریل 1943 با درجه سرگردی فرماندهی گردان اول از هنگ گروسدوشسلند را در نبردی در نزدیکی بوریسوفکا برعهده داشت و موفق شد در این نبرد 39 تانک T-34 اتحاد شوروی را بدون آنکه حتی یک تانک را از دست بدهد نابود کند. او در 25 سپتامبر 1944 در زولیبورز در نزدیکی ورشو کشته شد و در گورستان پولاوی (PULAWY نام گورستان نظامیان آلمانی بود) در بلوک 3 ردیف 24 گور شماره 1.096 به خاک سپرده شد.