ولفگانگ تونهولفگانگ تونه

ولفگانگ تونه

Wolfgang Tonne

متولد 28 فوریه 1918 ، مرگ 20 آوریل 1943 او یکی از خلبانان قهار لوفت وافه در جنگ دوم جهانی بود كه موفق به دريافت صليب شواليه گرديد. او در سال 1937 به نيروی هوائی آلمان نازی موسوم به لوفت وافه پيوست و در 6 دسامبر 1939 به اسكادران سوم JG53 پيوست. در جريان حمله آلمان به غرب (فرانسه و بلژيك و هلند) تونه موفق شد اولين پيروزی هوائی خود را در 14 ماه می 1940 و فقط 4 روز پس از آغاز جنگ، در برابر واحد بريستول بلنهایم RAF در هنگام بمب باران جبهه سدان بدست آورد اما در همان روز در بوئی لون هدف قرار گرفت و با چتر نجات در خاك دشمن فرود آمد ولی موفق شد بدون هيچگونه آسیبی به نيروهای خودی بپيوندد.

مراسم اهدا مدال صلیب شوالیه به خلبانان لوفت وافه

مراسم اهدا مدال صلیب شوالیه به خلبانان لوفت وافه
تونه در صف ایستاده است

تا بهار سال 1941 او در نبرد بريتانيا موفق شد سه هواپيمای ديگر دشمن را سرنگون نمايد. در ژوئن 1941 و در جريان عمليات بارباروسا، تونه به عنوان آجودان اسكادران یکم JG53 برگزيده شد و موفق شد به 8 پيروزی جديد دست يابد. در دسامبر 1941 اسكادران یکم JG53 به جبهه مديترانه منتقل شد.تونه در 24 ژانويه سال 1942 به عنوان كاپيتان اسكادران سوم JG53 منصوب گرديد. او در 116 نبرد هوائی بر فراز جزيره مالت شركت نمود اما نتوانست حتی يك پيروزی به دست آورد و سپس به جبهه شرق منتقل شد. از 31 ماه می الی 29 سپتامبر 1942 در 155 ماموريت جنگی موفق به سرنگون كردن 88 هواپيمای دشمن شد و در 6 سپتامبر 1942 پس از کسب 54 مين پيروزی به نشان صليب شجاعت مفتخر گرديد. در فاصله 6 تا 24 سپتامبر تونه موفق شد تعداد پيروزيهای خود را از 54 به رقم 101 پيروزی افزايش يافت. در نوامبر 1942 تونه به فرماندهی اسكادران سوم JG53 در آفريقای شمالی برگزيده شد و در 26دسامبر همان سال موفق شد نخستين پيروزی خود را در آفريقای شمالی با سرنگون كردن يك هواپيمای P-38 نيروی هوائی ايالات متحده آمريكا (USAAF) با همكاری يك جنگنده ديگر آلمانی بدست آورد. تونه همچنين موفق شد 10 هواپيمای اسپيت فاير انگلیسی را سرنگون نمايد. در مجموع تونه با انجام 82 ماموريت جنگی در تونهس موفق به کسب 21 پيروزی گرديد. در 20 آوریل 1943 و هنگامی كه تونه موفق به ثبت 122 مين پيروزی هوائی خود شده بود بر اثر يك سانحه هوائی بر فراز فرودگاه اسكادران خود در تونهس موسوم به پورت ويل كشته شد.

هواپیمای مورد استفاده تونه در تونس

هواپیمای مورد استفاده تونه در تونس

او موفق شد در 641 ماموريت جنگی 122 هواپيمای دشمن را سرنگون نمايد كه تعداد 26 پيروزی او در مقابل خلبانان كشورهای غربی (شامل انگلستان و آمريكا) و 96 پيروزی در برابر اتحاد شوروی در جبهه شرق اتفاق افتاده است. از ميان 26 هواپيمای متفقين غربی كه توسط او سرنگون شده است تعداد 16 هواپيمای اسپيت فاير به چشم ميخورد.

افتخارات صليب آهن درجه يك و دو در سال 1939 صليب طلای آلمان در 21 آگوست 1942 صليب شجاعت در 6 سپتامبر 1942