گونتر ویتسنتزگونتر ویتسنتز

گونتر ویتسنتز

gunther viezenz
شکارچی تانک

متولد 1 فوریه 1921 - مرگ 14 ژانویه 1999 گونتر ویتسنتز در 1 فوریه 1921 در شهر گولنائو (GOHLENAU) که یک ایالت آزاد در پروس شرقی بود متولد شد. او یکی از موفق ترین شکارچیان تانک بود و رکورد نابودی 21 تانک دشمن با استفاده از موشک انداز دوش پرتاب پانزر فاوست و یا بمب های دست ساز و یا نارنجک دستی را در پرونده خود داشت و به همین دلیل موفق به دریافت نشان انهدام تانک شد.هیچ سرباز آلمانی دیگری نتوانست به رکورد او برسد. او 4 نشان طلا و یک نشان نقره انهدام تانک را دریافت نمود. او همچنین به فرماندهی هنگ گرانادیر منصوب گردید. پس از پایان جنگ و در 1 آوریل 1956 او مجددا برای خدمت در ارتش آلمان غربی دعوت گردید و در 30 مارس 1980 بازنشسته شد. گونتر ویتسنتز در 14 ژانویه 1999 در شهر کلن آلمان درگذشت اما قبل از مرگ شاهد اتحاد دو آلمان بود.