مکس هانزن


مکس هانزن

مکس هانزن

max hansen

متولد 31 جولای 1908 - مرگ 7 مارس 1990 مکس هانزن در تاریخ 31 جولای 1908 در شهر نیبول (NIEBULL) در آلمان متولد شد. او ابتدا به عنوان شاگرد قفل ساز مشغول بکار شد اما در سال 1933 به اس اس پیوست. در سال 1939 او به فرماندهی گروهان 12 لشگر لایب استاندارد آدولف هیتلر پیوست. در سال 1941 او به دریافت صلیب طلای آلمان مفتخر گردید و به درجه سرگردی ارتقا یافت. او سپس به فرماندهی گردان دوم هنگ یکم پانزر گرانادیر از لشگر یکم زرهی لایب استاندارد آدولف هیتلر (LSSAH) منصوب گردید. این گردان در تاریخ 28 مارس 1943 در نبرد سوم خارکف شرکت نمود و در جریان این نبرد گردان تحت فرماندهی او موفق شد خط دفاعی ارتش سرخ را شکسته و پس از نبردی خانه به خانه میدان سرخ خارکف را به تصرف خود درآورد و کنترل مرکز شهر را به دست بگیرد و سپس بخش شمالی شهر نیز توسط این گردان تسخیر شد. او پس از این موفقیت به دلیل شجاعت و فرماندهی عالی در صحنه نبرد به دریافت صلیب شوالیه مفتخر گردید.

مکس هانزن

هانزن سپس به فرماندهی هنگ یکم پانزر گرانادیر وابسته به لشگر لایب استاندارد آدولف هیتلر منصوب شد و در اواخر سال 1944 در جریان نبرد بلژیک و سپس در سال 1945 در جریان نبرد مجارستان شرکت نمود و مفتخر به دریافت برگ بلوط گردید. او در پایان جنگ دارای درجه سرهنگ تمامی بود. ماکس هانزن در تاریخ 7 مارس 1990 در زادگاه خود در سن 81 سالگی درگذشت.