عجیب ترین عکس ها از جنگ جهانی اولعجیب ترین عکس ها از جنگ جهانی اول

مجموعه ای تصادفی از برخی از عجیب ترین تصاویر که ما توانستیم از جنگ اول پیدا کنیم شامل مردان، وسایل نقلیه، سلاح و لحظات

وسیله نقلیه زره پوش

وسیله نقلیه زره پوش

دستان مصنوعی

دستان مصنوعی

حرکت روی آب

حرکت روی آب

میتوانست از هر دو طرف شلیک کند

معلومه ساختگیه

معلومه ساختگیه

زره فولادی

زره فولادی

زره فولادی

زره فولادی

زره متحرک آلمانی

زره متحرک آلمانی

زره متحرک انگلیسی

زره متحرک انگلیسی

سپر چرخدار

سپر چرخدار

استتار

استتار

استتار

استتار

آماده شدن برای نبرد

آماده شدن برای نبرد

تشکیل شده از 2500 نفر1918

تشکیل شده از 650 سرباز و افسر 1917

زیر دریائی به ساحل نشسته آلمانی

زیر دریائی به ساحل نشسته آلمانی

تیربار روی فیل

تیربار روی فیل

سربازان آلمانی با ماسک ضد گاز و خرشان

سرباز قدرتمند فرانسوی

سرباز قدرتمند فرانسوی

سرباز آمریکائی با کلاه نظامی و زنجیری از فولاد برای محافظت از چشم در برابر تکه های ترکش ، سنگ و...

مردم در حال دیدن زیردریائی آلمانی در ساحل

شارژ باتری

سربازان آلمانی پشت جبهه غرب در حال پدال زدن برای شارژ باتری یک دستگاه ارتباطی سال 1917

سیستم نیروی محرکه جالب

سیستم نیروی محرکه جالب

محافظ فولادی برای تک تیر انداز

محافظ فولادی برای تک تیر انداز

سربازان انگلیسی با زره فولادی

سربازان انگلیسی با زره فولادی

معلوم نیست چیه ؟ احتمالا برای عقب نشینی استفاده میشده

استتار لاک پشتی

استتار لاک پشتی